แม้เราเป็นชาวบ้าน     เราก็สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้

อสม. ดีเด่น ระดับชาติ สาขา นมแม่ สายใยรักแห่งครอบครัว ปี 2553

กลับไปก่อนหน้า

ดูวีดีโอ Youtube Channel ได้ที่ www.youtube.com/centralphc