แม้เราเป็นชาวบ้าน     เราก็สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้

อสม. ดีเด่น ระดับภาค ภาคกลาง จังหวัดสมุทรสาคร สาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

กลับไปก่อนหน้า

ดูวีดีโอ Youtube Channel ได้ที่ www.youtube.com/centralphc