แม้เราเป็นชาวบ้าน     เราก็สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้

รายการคนค้นคน ปราชญ์ชาวบ้าว : ชัยพร แห่งบางปลาม้า จ.สุภรรณบุรี

รายการคนค้นฅน "ชาวนาเงินล้านภาค 2" (ต่อจากภาคแรก )


คุณชัยพร พรหมพันธุ์ ได้ถ่ายทอดวิธีการใช้สมุนไพรที่หาได้ตามธรรมชาติ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและตัวเจ้าของเองด้วย รู้แล้วบอกต่อ นำเทคนิคไปพลิกแพลงใช้กันในการปลูกพืชชนิดต่างๆได้ด้วย 


มีเคล็ดลับมากมายในการใช้สารอินทรีย์จากธรรมชาติหาได้ง่าย ที่สามารถถ่ายทอดให้เข้าใจได้ง่ายจากการชมครับ เป็นภาคจบ มี 3ตอน

 

ตอน 1 http://www.youtube.com/watch?feature=player_popout&v=m-4GoHWHDaM#t=0s 

 

ตอน 2 http://www.youtube.com/watch?v=XB-cxTnRChE
 

ตอน 3 http://www.youtube.com/watch?v=c99jTO19emU 

 

กลับไปก่อนหน้า